+420 775 350 700

Podmínky zpracování osobních údajů

Děkujeme za vyplnění formuláře na našem webu.

Tímto textem vás informujeme o podmínkách zpracování vašich osobních údajů:

Správce údajů: Lukáš Martínek, se sídlem Souběžná II 485/12, Praha, IČ 16867289, je správcem vašich osobních údajů.

Účel zpracování: Osobní údaje zadané v tomto formuláři budou použity výhradně pro účely spojené s konkrétním účelem, např. zpracováním vaší žádosti, registrací na akci, odesláním informací o produktech nebo službách atd.

Právní základ zpracování: Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu, který jste poskytli vyplněním a odesláním tohoto formuláře. Příjemci údajů: Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění účelů zpracování nebo na základě právních požadavků.

Doba uchování: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Vaše práva: Máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a to podáním žádosti na kontaktní adrese lukas.martinek@gmail.com. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů v souladu s výše uvedenými podmínkami. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na lukas.martinek@gmail.com.